Algemene voorwaarden Stripboekhandel de Noorman


Artikel 1: Bestelling

De door Stripboekhandel de Noorman geaccepteerde bestellingen zullen met spoed doch tenminste binnen 14 dagen uitgevoerd worden. Doorgaans ontvangt u uw bestelling op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van uw volledige betaling.

Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

De klant heeft alleen recht op een eerste druk van een artikel als dit expliciet vermeld staat bij het betreffende artikel.


Artikel 2: Levering

Levering kan plaatsvinden doordat de klant de goederen bij Stripboekhandel de Noorman Koningstraat 43A 6811 DH Arnhem ophaalt of door levering door PostNL of een andere logistieke partner van Stripboekhandel de Noorman. Stripboekhandel de Noorman  draagt het risico tot dat de goederen overdraagt zijn aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de overdraging aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.


Artikel 3: Betaling

Bestellingen dienen bij vooruitbetaling voldaan moeten worden. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verstuurd worden.


Artikel 4 : Prijzen & Verzendkosten

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


Artikel 5: Vervangende goederen

Voor klachten kan je terecht op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 026 442 09 09

Klachten over geleverde goederen of diensten en of bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 dagen na factuurdatum via e-mail te worden voorgelegd aan Stripboekhandel de Noorman. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van productiefout aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar bij Stripboekhandel de Noorman Koningstraat 43A 6811 DH Arnhem worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de productiefout. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Stripboekhandel de Noorman via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen. I.p.v. terugsturen kan de klant de artikelen ook terugbrengen naar  Stripboekhandel de Noorman Koningstraat 43A 6811 DH Arnhem

In geval van transportbeschadiging aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Stripboekhandel de Noorman Koningstraat 43A 6811 DH Arnhem worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Stripboekhandel de Noorman via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen. I.p.v. terugsturen kan de klant de artikelen ook terugbrengen naar bij Stripboekhandel de Noorman Koningstraat 43A 6811 DH Arnhem.

In geval van transportbeschadiging waar u moet tekenen voor de ontvangst van de goederen, noteert u de beschadiging op de bon van de levering die het transportbedrijf u overhandigd en contacteert u ons onmiddellijk i.v.m. de beschadiging. Dat artikel moet binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar bij Stripboekhandel de Noorman Koningstraat 43A 6811 DH Arnhem, worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Stripboekhandel de Noorman via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen. I.p.v. terugsturen kan de klant de artikelen ook terugbrengen naar Stripboekhandel de Noorman Koningstraat 43A 6811 DH Arnhem.

De verzendkosten voor het retourneren van de beschadigde artikelen zijn voor de klant.

De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van Stripboekhandel de Noorman


Artikel 6: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de artikelen te retourneren binnen een periode van zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst. De kosten van het terug sturen zijn dan voor de klant.

Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.”

Tijdens de herroeping termijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.

De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en of bij de aflevering is aangegeven. Deze wijze mag voor de klant nooit onredelijk bezwarend zijn.


Artikel 7: Privacy

Stripboekhandel de Noorman neemt bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.  De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over Stripboekhandel de Noorman en de producten die wij voeren.


Artikel 8: Geschillenbeslechting

In het geval van een geschil dient de consument binnen de 14 dagen van eerst contact op te nemen met Stripboekhandel de Noorman door per post of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. Het bedrijf dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.

Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, moet de consument daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur.


Artikel 9: Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.


Artikel 10: Totstandkoming overeenkomst

Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend


Artikel 11: Akkoord

Een ieder, die zich als klant heeft aangemeld bij Stripboekhandel de Noorman geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en gaat met deze akkoord.